KONKURRENCEKLAUSULER I OVERENSKOMSTER

KONKURRENCEKLAUSULER I OVERENSKOMSTER

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Pas på konkurrenceklausuler i overenskomster !

Hvis dit ansættelsesforhold er reguleret af en overenskomst, skal du være opmærksom, hvis du ønsker at etablere egen virksomhed, som konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver.

Trods politisk fokus på at minimere brugen af konkurrence- og kundeklausuler, er der i § 2 i lov om ansættelsesklausuler åbnet for, at der i overenskomster kan være aftaler om konkurrence- og kundeklausuler (under et betegnet ansættelsesklausuler), som ikke er omfattet af lovens gyldighedsbetingelser.  Du kan, uden måske at være opmærksom på det, være omfattet af en konkurrenceklausul, hvis der i din ansættelseskontrakt er henvist til overenskomsten. En geografisk begrænset klausul findes blandt andet i overenskomsten for frisører, hvor frisørsvende og mesterafløsere omfattes af konkurrencebegrænsningen efter 2 års ansættelse.

Hvis du vil høre nærmere om dette, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96 11 94 94.

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark 

Køb trygt på nettet

KØB TRYGT PÅ NETTET!

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Køb trygt på nettet !

Risikoen for at blive snydt ved handel i webshops på internettet er desværre stigende, men det skal ikke skræmme dig fra at få del i de mange gode tilbud, der findes hos de veldrevne og professionelle internetbutikker. Ved at følge nogle få gode råd, kan du minimere risikoen for at blive snydt. Du kan blive snydt ved at varen ikke leveres, selv om betaling bliver trukket på dit kreditkort/Dankort, du kan modtage en vare, som er af dårlig kvalitet eller ikke fungerer (måske kopivare) eller der kan blive trukket et langt større beløb på dit kreditkort end du har godkendt.

Følg disse enkle råd, hvis du vil minimere risikoen for en dårlig oplevelse:

  1. Lyt til erfaringer og anbefalinger fra mennesker du stoler på.
  2. Betal aldrig ved bankoverførsel, men anvend betaling med et dansk eller endnu bedre et internationalt kreditkort. Husk at sikre dig, at betalingen sker via et krypteret betalingssystem (der dukker en låst hængelås op i rammen på browservinduet). Du må ikke udlevere kortnummer, kode m.v. direkte til webshoppen.
  3. Se på webshoppen, hvem der står bag. Der skal være tydelig angivelse af virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., telefonnummer og e-mail adresse, handelsbetingelser m.v. Foretage eventuelt et opkald til deres kundeservice og stil et spørgsmål om varen. Hvis du ikke kan se, hvem der står bag webshoppen skal du finde et andet sted at handle.
  4. Hvis der er tale om en dansk webshop kan du kigge efter E-mærket, som giver en vis grad af sikkerhed for, at det er en seriøs udbyder.
  5. Se på anmeldelser af webshoppen på f.eks. Trustpilot. Stol kun på anmeldelserne, hvis der er et vist antal af dem. Anmeldelser, som ligger på selve webshoppen kan du ikke altid stole på.
  6. Du kan ikke regne med, at et dansk domænenavn “xxx.dk” er lig med en dansk udbyder. Tjek på dk-hostmaster.dk, hvem der ejer et dansk domæne. Slutter domænenavnet med .com, kan du finde ejerforholdene på f.eks. www.who.is.
  7. Er der tale om en webshop, som hører til udenfor Europa, skal du, ud over risikoen for snyd, være opmærksom på, at der kan blive pålagt varen told, når den kommer til Danmark.
  8. Kig grundigt på webshoppen. Ser den professionel ud ? Stavefejl og dårlige oversættelser er et faresignal, ligesom “skæv” afrunding af priser, såsom kr. 19,97 i stedet for kr. 19,95. Det kan være en useriøs udbyder eller en decideret kopi af en eksisterende seriøs webshop.
  9. Er der på webshoppen tydelig angivelse af reglerne for fortrydelsesret, reklamation, ombytning m.v. Er varen beskrevet tydeligt. Fremgår det, hvor du kan reklamere over varen ?
  10. Hold øje med dine kontoudtog. Trækkes der mere end du har godkendt eller modtager du ikke varen, skal du straks kontakte webshoppen og dit pengeinstitut.

Hvis du følger disse 10 råd, skal indkøbene nok komme sikkert i hus. Du kan finde flere regler og råd på http://www.forbrug.dk

God fornøjelse !

 

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark 

PERSONDATA­FORORDNINGEN – DET STORE SPØGELSE!

PERSONDATAFORORDNINGEN – DET STORE SPØGELSE !

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Du sidder sikkert som mange andre og er lidt i tvivl?!?! Hvad betyder den nye Persondataforordning og Persondatalov for min virksomhed og hvad skal vi foretage os for at undgå bøder?

Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Persondataforordningen medfører skærpede regler på nogle områder og langt større straframme i form af bøder. Reglerne på området kan være svært forståelige og giver derfor anledning til tvivl og frustrationer hos mange.

Alle persondata er omfattet af reglerne, ikke kun de særligt følsomme personoplysninger. Det betyder, at en persons adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. også er personfølsomme oplysninger. Langt de fleste virksomheder ligger inde med disse oplysninger om både medarbejdere og kunder.

Hvis man sørger for at behandle disse oplysninger med RESPEKT, vil man i vidt omfang holde sig inden for lovgivningens rammer.

Du bør gøre dig klart hvilke oplysninger din virksomhed ligger inden med, hvad de skal bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan de beskyttes med misbrug. Din virksomhed skal ligeledes have styr på, hvilke personer hos eksterne samarbejdspartnere, som har adgang til oplysningerne, herunder IT-leverandører m.v. Det er virksomhedens opgave at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne, herunder ansatte i virksomheden, som ikke har brug for at have adgang. Ligeledes skal oplysningerne sikres bedst muligt mod hackerangreb m.v.

Det er vigtigt, at der kun opbevares parsondata, som er relevante for virksomheden og at de kun opbevares så længe de er relevante. Der må ikke indsamles og registreres irrelevante oplysninger. Personoplysningerne må kun opbevares med personens samtykke, dsv. at de skal være afgivet til det formål, som de anvendes til. Når persondataene ikke længere skal bruges, er virksomheden forpligtet til at slette dem.

For at kunne dokumentere overfor Datatilsynet, hvordan persondata håndteres i virksomheden, bør man udarbejde en skriftlig redegørelse for, hvordan data indhentes, hvilke data man må indhente, hvad data skal anvendes til, hvordan de opbevares, hvem der har adgang til dataene, hvornår de skal slettes og hvordan de opbevarede persondata sikres mod misbrug. Medarbejdere skal ligeledes instrueres i, hvordan reglerne for persondata overholdes. Redegørelsen er et godt værktøj til at sikre, at man får gennemgået, hvilke persondata virksomheden registrerer og hvordan de behandles.

Vær opmærksom på, at al adgang til persondata skal beskyttes med passwords, samt at persondata kun bør udveksles som sikker e-mail (krypterede e-mails).

En person har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger om den pågældende, som virksomheden opbevarer, hvad de bruges til, samt til at kræve oplysningerne slettet.

Kort sagt bør man indsamle, behandle og sikre persondata med den respekt de fortjener og som man gerne så, at andre behandlede ens egne persondata. Samtidig skal man kun indsamle oplysninger, som er relevante for den opgave, som virksomheden skal udføre. Endelig skal persondata slettes, når de ikke længere er relevante.

Vi vil i den kommende tid vende tilbage til emnet.

Se eventuelt mere på https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf

 

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark 

Den nye ferielov vedtaget

Den nye ferielov vedtaget

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Den nye ferielov vedtaget !

Folketinget har vedtaget den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Dog træder dele af en overgangsordning i kraft allerede 1. januar 2019.

Den nye ferielov indfører samtidighedsferie, dvs. at ferie optjenes og kan afholdes løbende.

Den ferie, som optjenes efter de nuværende regler i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 skal medarbejderen afholde i perioden 1. maj til 30. september 2020, hvor hovedferien skal afholdes samlet. Ferie der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver omfattet af en indefrysningsordning, således at feriepengene først udbetales til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet. I mellemtiden indestår beløbet hos arbejdsgiver eller en særlig fond oprettet til formålet.

Vær opmærksom på, at adm. direktører efter EU-Domstolens praksis efter omstændighederne godt kan betragtes som en arbejdstager omfattet af ferieloven.

 

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark 

Ny afgørelse om “dybe links”

NY AFGØRELSE OM "DYBE LINKS"

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Det er været drøftet indgående, om såkaldte dybe links, altså links fra en hjemmeside til indhold på en anden hjemmeside, er en krænkelse af ophavsretten til det indhold, som der linkes til. En ny afgørelse fra EU-domstolen (Svensson-dommen c-466/12) afsagt 13. februar 2014 fastslår, at der ikke er tale om en ny fremførelse af materialet, når der linkes til dette fra en anden side på internettet. Dermed er der ikke tale om en krænkelse af ophavsretten til materialet, hvis det ligger på nettet med rettighedshaverens tilladelse og benyttes loyalt.

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark 

Beskatning af kapitalejerlån (aktionærlån)

BESKATNING AF KAPITALEJERLÅN (AKTIONÆRLÅN)

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Netop vedtaget lovændring indfører beskatning af kapitalejerlån som løn eller udbytte. Forslaget er den del af skattereformaftalen mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti.

De nye regler medfører, at ulovlige kapitalejerlån vil blive beskattet hos modtageren af lånet allerede ved lånets udbetaling. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

En tilbagebetaling af lånet medfører ikke, at beskatningen bortfalder. Dog beskattes selskabet ikke af den modtagne tilbagebetaling. Dette harmonerer dårligt med de selskabsretlige regler om, at lånet skal betales tilbage, idet beløbet igen vil blive beskattet, hvis det senere trækkes ud af selskabet i form af løn eller udbytte.

Reglerne rammer udelukkende kapitalejere med bestemmende indflydelse og gælder kun for lån optaget efter den 14. august 2012.

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark