SENIORERS RET TIL GODTGØRELSE

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Medarbejdere over 60 år har ikke nødvendigvis ret til fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med yngre kollegaer efter at være blevet opsagt. Det følger af en nyere Højesteretsdom. Sagen var en prøvesag, som udsprang af den såkaldte Ole Andersen-dom fra EU-domstolen.

Hvis der er tale om medarbejdere med ret til arbejdsgiverbetalt alderspension, er det en forudsætning for retten til fratrædelsesgodtgørelse, at medarbejderen faktisk fortsætter på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren kan derfor stille krav om dokumentation for, at medarbejderen har søgt nyt job, før der udbetales fratrædelsesgodtgørelse.

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark