KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER – NYE REGLER !

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

De nye regler for ansættelsesklausuler (konkurrence-, kunde- og jobklausuler) er trådt  i kraft 1. januar 2016.

Alle lønmodtagere er omfattet af de nye regler, hvor de tidligere regler kun var gældende for ansatte med funktionærstatus.

Konkurrenceklausuler kan efter de nye regler kun gyldigt pålægges medarbejdere i en “helt særlig betroet stilling”, hvor man tidligere talte om “en betroet stilling”. Lønmodtageren skal således ligge inde med en viden, som kan udnyttes af en konkurrent eller medarbejderen selv, til skade for arbejdsgiveren. Samtidig skal lønmodtageren kunne komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel.

Konkurrence- eller kundeklausuler vil kun kunne gøres gældende i maksimalt 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Hvis arbejderen pålægges en kombineret kunde- og konkurrenceklausul, kaldes det en ansættelsesklausul og den maksimale gyldighedsperiode begrænses til 6 måneder efter fratrædelsestidspunktet.

Kompensationen for en konkurrence- eller kundeklausul vil efter de nye regler udgøre 40% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen har en varighed på op til 6 måneder. Har klausulen en længere varighed (6 – 12 måneder), skal kompensationen udgøre 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Ved pålæggelse af en ansættelsesklausul (både kunde- og konkurrenceklausul) udgør kompensationen 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Kompensationen for de første 2 måneder udbetales som et engangsbeløb ved medarbejderens fratræden, uanset om medarbejderen har fået andet arbejde. Får medarbejderen andet arbejde, skal der stadig betales kompensation for den resterende del af konkurrence-/kundeklausulens løbetid med 16% af lønnen, hvis klausulen gælder i op til 6 måneder og 24%, hvis den gælder i op til 12 måneder. For ansættelsesklausuler betaler 24% af lønnen.

Reglerne gælder for kontrakter indgået efter 1. januar 2016.

Kontakt advokaterne Nupark, Holstebro, for yderligere oplysninger på telefon 96 11 94 94 eller www.advokaternenupark.dk.

 

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark