NYT OM 120-DAGES REGLEN – HANDICAP

PERNILLE BLOCH

Advokat (H), partner, Mediator og retsmægler

Direkte: 96 11 94 90
Mobil: 4024 9494
E-mail: pb@advokaternenupark.dk

Sø- og Handelsretten har i to nye domme konstateret, at det var i strid med reglerne i forskelsbehandlingsloven at opsige to medarbejdere, som led af henholdsvis en diskusprolaps og en piskesmældslæsion, efter 120-dages reglen i funktionærloven. Medarbejderne havde været ansat i henholdsvis 7 og 9 år.

Årsagen er, at det konkret blev vurderet, at de to medarbejderes lidelser var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Det var således op til arbejdsgiveren at dokumentere, at der var truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for at bevare medarbejderen i arbejde forud for opsigelsen.

I forbindelse med sagen blev der forelagt spørgsmål for EU-domstolen, som blandt andet fortolkede handicapbegrebet således:

Handicap omfatter en tilstand, der skyldes en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, der i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed.

Der er altså tale om en meget bred fortolkning af handicapbegrebet.

Husk at 120-dages reglen under alle omstændigheder kun finder anvendelse, hvis det er aftalt i funktionærens ansættelseskontrakt.

Nupark 45, 3.
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 94 94
Fax 96 11 94 95
Advokater i Holstebro
– langtidsholdbare juridiske løsninger til kunder i hele Danmark